کلاس درامز

کلاس درامز

چهارشنبه
کلاس پرکاشن

کلاس پرکاشن

یک شنبه و سه شنبه
استاد محمد شعبانی

یک شنبه و سه شنبه

کلاس عود

کلاس عود

شنبه
کلاس تنبک

کلاس تنبک

یک شنبه و دوشنبه
استاد البرز خانی

یک شنبه و دوشنبه

کلاس پیانو کودکان

کلاس پیانو کودکان

سه شنبه
کلاس سنتور

کلاس سنتور

چهارشنبه
کلاس ارگ

کلاس ارگ

سه شنبه
کلاس هارمونیکا

کلاس هارمونیکا

شنبه
کلاس گیتار

کلاس گیتار

چهارشنبه
کلاس گیتار الکتریک

کلاس گیتار الکتریک

چهارشنبه
کلاس گیتار بیس

کلاس گیتار بیس

چهارشنبه
کلاس گیتار کلاسیک

کلاس گیتار کلاسیک

سه شنبه
کلاس دف

کلاس دف

شنبه، یک شنبه و دوشنبه
کلاس تئوری موسیقی

کلاس تئوری موسیقی

دوشنبه
کلاس موسیقی کودک (ارف)

کلاس موسیقی کودک (ارف)

یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه
استاد گلناز رفیعی

سه شنبه

استاد علی سیل سپور

یک شنبه و پنج شنبه

کلاس تار

کلاس تار

شنبه و دوشنبه
کلاس سه تار

کلاس سه تار

شنبه و دوشنبه
کلاس ویولن

کلاس ویولن

یک شنبه و پنج شنبه
استاد محمدرضا شکری

یک شنبه

استاد علی سیل سپور

یک شنبه و پنج شنبه

کلاس آواز پاپ

کلاس آواز پاپ

یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه
کلاس گیتار پاپ

کلاس گیتار پاپ

یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه
کلاس پیانو

کلاس پیانو

یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی