ساره نوین

ساره نوین

مدرس گيتار

روزهای حضور

دوشنبه

پیشینه هنری

ساره نوین متولد 1361 نوازندگی گیتار را در سن 15 سالگی شروع کرده و حدود 4 سال به نوازندگی گیتار کلاسیک مشغول بوده است.به مدت دو سال در کنسرواتوار واحد 28 مشغول به تحصیل سلفژ (سرایش)، فرم موسیقی، هارمونی و پیانو کلاسیک بوده است. در همین دوران،گیتار پاپ و فلامنکو را نیز آموخته اند.
پس از آن در رشته نوازندگی ساز جهانی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 46(مقطع کاردانی)مشغول به تحصیل شده اند و در محضر اساتیدی چون کیوان میرهادی کسب علم نموده اند.در همین دوران،نوازندگی پیانو کلاسیک را نیز آموخته و شروع به تدریس گیتار کلاسیک در آموزشگاه ها و موسسات هنری نموده اند.
در همین هنگام موفق به قبولی در مقطع کارشناسی موسیقی(نوازندگی ساز جهانی)در دانشگاه علمی کاربردی واحد 11 شدند.در این دوره،سلفژ را نزد استاد دیبازر و استاد عمران لو و گیتار را در محضر استاد آیوازیان و تکنیک نوازندگی را نزد استاد رجایی و اجرای صحنه ای را نزد استاد ضرابی فرا گرفتند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی