کلاس های روز دوشنبه، مورخ 1397/02/17 استاد بابک جعفری، از ساعت 18:00 الی 21:00 تعطیل می باشد

کلاس های استاد جعفری روز دوشنبه مورخ 17 اردیبهشت 97 برگزار نخواهد شد. کلاس جبرانی در روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد. با تشکر
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی