یکی از دوره های آموزشی که در آموزشگاه موسیقی آرنیک برگزار می گردد  کلاس های آمادگی برای کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد موسیقی می باشد . در این دوره ها دروس هارمونی ، کنترپوآن ، سازشناسی ، مبانی موسیقی ایرانی و ... تدریس میگردد.
کلاس های این دوره آموزشی بصورت خصوصی توسط استاد بابک جعفری کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه تهران برگزار میشود.

جهت اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی