فلوت

فلوت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

فلوت

فلوت و فلوت کوچک تنها سازهای بادی چوبی هستند که فاقد «زبانه» اند. نفس اجرا کننده از راه سوراخی که در کنار لوله - نزدیک به سر آن - تعبیه شده، وارد لوله می شود، باز و بسته شدن سوراخ ها در فلوت های امروزی توسط «کلید» صورت می گیرد.
با آنکه فلوت از دسته «سازهای بادی - چوبی» شمرده می شود، اما امروزه فلوت را از نقره نیز می سازند یا فقط بر روی ساز و روکش نقرهای می کشند: فلوت جدید را «فلوت بوهم» می نامند . فلوت، سازی «انتقالی» نیست، ولی یکی دو نوع فلوت «انتقالی» نیز ساخته شده، از جمله «فلوت فا» (که نتهای آن به فاصله پنجم بم تر است) و «فلوت ربمل» (نیم پرده زیرتر از فلوت معمولی).آشنایی با ساز فلوت- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی