ویولن

ویولن

اساتید علی سیل سپور

ویولن چیست

ویولن سازی زهی - آرشه ای، کوچکترین ساز در این دسته ویولن می باشد که برای نواختن روی شانه چپ قرار می گیرد و به کمک آرشه که در دست راست نوازنده قرار گرفته نواخته می شود. سیم های ویولن قبلاً از روده گوسفند ساخته می شد. امروز در سیم های بم تر، بر روی روده سیم فلزی نازکی می پیچید و در سیم های زیرتر از مفتول فلزی تنها استفاده می شود.

آشنایی با ساز ویولن- آموزشگاه موسیقی آرنیک

سیم های ویولن

سیم های ویولن، از زیرترین تا بم ترین سیم، به ترتیب پائین کوک می شوند.
«می» (سیم اول)، «لا» (سیم دوم)، «ر» (سیم سوم)، «سل» (سیم چهارم). بنابراین اصوات سیم ها نسبت به یکدیگر، به ترتیب فاصله پنجم را تشکیل می دهند.
این وسعت صدا، ویولن قادر است تمام فواصل کروماتیک غربی و فواصل کروماتیک مخصوص موسیقی ایرانی و هر موسیقی دیگر را حاصل کند، به شرط آنکه گوش نوازنده در تشخیص شان استاد باشد.
ویولن از بخش های زیر تشکیل شده است:
- تنه
- دسته
- خرک و ضمائم

آموزش ویولن کلاسیک و ویولن ایرانی

در آموزشگاه موسیقی آرنیک کلاس ویولن روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه برگزار می شود که توسط  استاد علی سیل سپور تدریس می شود.
کتاب های مورد استفاده برای آموزش ویولن کتب لِویولن، ولفارت، سوزکی و... می باشد.
علاقمندان می توانند برای رزرو کلاس ویولن با آموزشگاه موسیقی تماس بگیرند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی