بابک جعفری

بابک جعفری

مدرس تار و سه تار
مدرس آهنگ سازی با نرم افزار ، تئوری موسیقی ، هارمونی ، کنترپوان ( آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسیقی)

روزهای حضور

یکشنبه، دوشنبه

پیشینه هنری

کارشناس ارشد رشته موسیقی از دانشگاه تهران
سوابق هنری: همکاری با ارکستر های نوای مهر... بسته نگار... ارکستر ملی اصفهان... مهراس و...
سرپرستی گروه همسرایان و ارکستر دانشکده هنر در سمت آهنگساز و تنظیم کننده
بهره گیری از اساتید کیوان ساکت دکتر فرید عمران محمد سریر محمدرضا تفضلی و...

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی