فرید جلالی

فرید جلالی

مدرس گیتار پاپ و فلامنکو

روزهای حضور

شنبه، سه شنبه

پیشینه هنری

فرید جلالی‌ متولد خرداد ۵۷ در ایامِ کودکی با نت و تئوری ابتدایی موسیقی‌ نزد شادروان معز پور آشنا شد سپس در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی‌ به یاد گیری سنتور نزد استاد مجید کیانی پرداخت.
از سال ۱۳۷۲ شروع به یاد گیری گیتار کلاسیک نزد اساتید سعید محوی و صبا خضوعی کرد و بعد از ۲ سال با آشنایی با استاد عماد اجلال شروع به فراگیری آکورد گیری روی گیتار و مقدمات گیتار فلامنکو کرد .
در سالِ ۱۳۷۶ با آشنایی با استاد یزدان شاه حسینی بطور حرفه ای شروع به یاد گیری گیتار فلامنکو نموده و با عضویت در گروهِ ماه سبز به سرپرستی ایشان کنسرت هایی در کاخ نیاوران و تالار حافظیه شیراز و فرهنگسرای شفق و ... برگزار کرده و همچنین کنسرتهای خصوصی برای سفارتهای اسپانیش زبان در ایران داشته و همچنین کنسرتهای خیریهای در مراکزِ مختلف برگزار کرده است .
وی آنالیز گیتار کلاسیک و آهنگ سازی روی گیتار را نزد استاد جمال ظهوریان آموزش دیده و از سال ۸۱ به تربیت شاگرد پرداخت و کنسرت هایی آموزشی متعددی برای شاگردان و با همکاری آنان برگزار کرده است.

فرید جلالی فرید جلالی فرید جلالی فرید جلالی فرید جلالی
روز های حضور

شنبه، سه شنبه

پیشینه هنری

فرید جلالی‌ متولد خرداد ۵۷ در ایامِ کودکی با نت و تئوری ابتدایی موسیقی‌ نزد شادروان معز پور آشنا شد سپس در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی‌ به یاد گیری سنتور نزد استاد مجید کیانی پرداخت.
از سال ۱۳۷۲ شروع به یاد گیری گیتار کلاسیک نزد اساتید سعید محوی و صبا خضوعی کرد و بعد از ۲ سال با آشنایی با استاد عماد اجلال شروع به فراگیری آکورد گیری روی گیتار و مقدمات گیتار فلامنکو کرد .
در سالِ ۱۳۷۶ با آشنایی با استاد یزدان شاه حسینی بطور حرفه ای شروع به یاد گیری گیتار فلامنکو نموده و با عضویت در گروهِ ماه سبز به سرپرستی ایشان کنسرت هایی در کاخ نیاوران و تالار حافظیه شیراز و فرهنگسرای شفق و ... برگزار کرده و همچنین کنسرتهای خصوصی برای سفارتهای اسپانیش زبان در ایران داشته و همچنین کنسرتهای خیریهای در مراکزِ مختلف برگزار کرده است .
وی آنالیز گیتار کلاسیک و آهنگ سازی روی گیتار را نزد استاد جمال ظهوریان آموزش دیده و از سال ۸۱ به تربیت شاگرد پرداخت و کنسرت هایی آموزشی متعددی برای شاگردان و با همکاری آنان برگزار کرده است.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی