فرید جلالی

فرید جلالی

مدرس گیتار پاپ و فلامنکو

روزهای حضور

پیشینه هنری

فرید جلالی‌ متولد خرداد ۵۷ در ایامِ کودکی با نت و تئوری ابتدایی موسیقی‌ نزد شادروان معز پور آشنا شد سپس در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی‌ به یاد گیری سنتور نزد استاد مجید کیانی پرداخت.
از سال ۱۳۷۲ شروع به یاد گیری گیتار کلاسیک نزد اساتید سعید محوی و صبا خضوعی کرد و بعد از ۲ سال با آشنایی با استاد عماد اجلال شروع به فراگیری آکورد گیری روی گیتار و مقدمات گیتار فلامنکو کرد .
در سالِ ۱۳۷۶ با آشنایی با استاد یزدان شاه حسینی بطور حرفه ای شروع به یاد گیری گیتار فلامنکو نموده و با عضویت در گروهِ ماه سبز به سرپرستی ایشان کنسرت هایی در کاخ نیاوران و تالار حافظیه شیراز و فرهنگسرای شفق و ... برگزار کرده و همچنین کنسرتهای خصوصی برای سفارتهای اسپانیش زبان در ایران داشته و همچنین کنسرتهای خیریهای در مراکزِ مختلف برگزار کرده است .
وی آنالیز گیتار کلاسیک و آهنگ سازی روی گیتار را نزد استاد جمال ظهوریان آموزش دیده و از سال ۸۱ به تربیت شاگرد پرداخت و کنسرت هایی آموزشی متعددی برای شاگردان و با همکاری آنان برگزار کرده است.

فرید جلالی فرید جلالی فرید جلالی فرید جلالی فرید جلالی
روز های حضور

پیشینه هنری

فرید جلالی‌ متولد خرداد ۵۷ در ایامِ کودکی با نت و تئوری ابتدایی موسیقی‌ نزد شادروان معز پور آشنا شد سپس در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی‌ به یاد گیری سنتور نزد استاد مجید کیانی پرداخت.
از سال ۱۳۷۲ شروع به یاد گیری گیتار کلاسیک نزد اساتید سعید محوی و صبا خضوعی کرد و بعد از ۲ سال با آشنایی با استاد عماد اجلال شروع به فراگیری آکورد گیری روی گیتار و مقدمات گیتار فلامنکو کرد .
در سالِ ۱۳۷۶ با آشنایی با استاد یزدان شاه حسینی بطور حرفه ای شروع به یاد گیری گیتار فلامنکو نموده و با عضویت در گروهِ ماه سبز به سرپرستی ایشان کنسرت هایی در کاخ نیاوران و تالار حافظیه شیراز و فرهنگسرای شفق و ... برگزار کرده و همچنین کنسرتهای خصوصی برای سفارتهای اسپانیش زبان در ایران داشته و همچنین کنسرتهای خیریهای در مراکزِ مختلف برگزار کرده است .
وی آنالیز گیتار کلاسیک و آهنگ سازی روی گیتار را نزد استاد جمال ظهوریان آموزش دیده و از سال ۸۱ به تربیت شاگرد پرداخت و کنسرت هایی آموزشی متعددی برای شاگردان و با همکاری آنان برگزار کرده است.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی