امیرفرهنگ اسکندری

امیرفرهنگ اسکندری

مدرس تار و سه تار
مدرس عود

روزهای حضور

شنبه

پیشینه هنری

🎼 استاد امیرفرهنگ اسکندری
🎼 متولد 1366در مشهد.
از کودکی تار را نزد پدر خود شروع کرد و از سال 1383 نزد استادانی چون منصور نریمان و محمد فیروزی نیز به فراگیری ساز عود پرداخت و اصول اهنگسازى و هارمونى را نزد استاد كيوان علائى اموخت.
🎼 در سال 1384 سرپرستی گروه برزين را به همراهی برادرش به عهده داشت،
و نيز در سال ٩٤ همكارى خودش را با اركستر موج نو به سرپرستى على قمصرى را اغاز كرد و سپس با همنوازان حصار به سرپرستى علی قمصرى
🎼 روزهای حضور در آموزشگاه موسیقی آرنیک: سه شنبه ها


برای آشنایی بیشتر با استاد امیرفرهنگ اسکندری ویدیوی یکی از اجراهای ایشان را مشاهده کنید
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی