هارپ

هارپ

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

هارپ چیست

هارپ عبارت است از یک قاب مثلث شکل که، با توجه به شکل بالا، ضلع عقبی جعبه تقویت کننده صدای ساز، ضلع بالائی، به خطی منحنی که سیم ها برروی آن ثابت می شوند، و ضلع جلوئی، مانند ستونی استوار، نگهدارنده دو ضلع دیگر است.
سیم ها غالباً از روده گوسفند و در اصوات بم از جنس فولاد ساخته شده اند. هر سیم یک صوت موسیقی حاصل میکند تعدادشان حدود ۵۰ همگی به موازات ستون جلوئی کشیده شده اند. هر هفت سیم پی در پی به رنگ های متفاوت ساخته شده و در هفت سیم بعدی همین رنگ آمیزی عیناً تکرار می شود. سیم ها به فواصل «دیاتونیک» کوک می شوند.

نت های هارپ

مجموعه هفت سیم از سیم های هارپ در حالت طبیعی خود نتهای «دو بمل»، «ر بمل»، «می بمل»، «فابمل»، «سل بمل»، «لابمل»، «سی بمل» را حاصل می کنند، بدین ترتیب همه «دوبمل»ها هم رنگ، تمام «ر بمل» ها نیز هم رنگ و کلیه «می بمل» ها... الخ، ايضاً هم رنگ ساخته شده اند.
در انتهای تحتانی جعبه تقویت کننده (ضلع نزدیک تر به نوازنده) جلوی پای راست ۴ و جلوی پای چپ ۳ «پدال» قرار دارد. هریک از این پدال ها، با فشار اول و لغزاندن ان به سوی شکاف اول، صدای تمام سیم های همنام (مثلاً تمام دو بمل ها یا «ربمل» ها،.....) را نیم پرده کروماتیک بالا می برد (یعنی «دو بمل» را تبدیل به «دو»... می کند...) و هرگاه پدال را باز هم فشار داده در شکاف دوم گیر دهیم، نت مربوطه باز هم نیم پرده کروماتیک بالا می رود (یعنی «نت» «دو» تبدیل به «دودیز» می گردد). به این ترتیب به کمک هر هفت پدال می توان تمام نت های هارپ را دوبار، و هر بار نیم پرده کروماتیک بالا یا پائین برد.
آشنایی با هارپ- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی