یا رب نوشته‌ی بد، از یار ما بگردان

یادداشتی از استاد اسرافیل شیرچی در سال 1380 که نخستین بار خبر بیماری استاد شجریان در آن منتشر شد
سید ابوالحسن مختاباد: اگر در خاطر داشته باشید، در پیام نوروزی استاد شجریان، ایشان از مهمانی یاد کردند که 15 سال است که همنشین ایشان است و دیگر با هم رفیق شده‌اند. این مهمان، همان بیماری‌‌ای بود که استاد از سال ۱۳۸۰ به آن مبتلا شدند و البته با سخت‌جانی و مقاومت جانانه تا کنون اجازه ندادند بر ایشان غلبه کند و امیدواریم با دعای مردم هنردوست ایران این بلا از سر استاد رفع شود....
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی