انتخابات کانون‌های خانه‌ی موسیقی برگزار می‌شود

بعد از حاشیه‌های بسیار
+ زمان‌بندی کامل انتخابات‌ها

موسیقی ما - پس از جنجال‌های سال گذشته درباره‌ی خانه‌ی موسیقی، از اواخر ماه جاری به مدت یک‌ماه، تاریخ و مکان برگزاری مجامع عمومی نوبت اول برای انتخابات کانون‌های ده گانه خانه موسیقی اعلام شده است  و تمامی اعضای خانه‌ی موسیقی می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. بر همین اساس، انتخابات کانون «صدابرداران» دوشنبه ۲۳ فروردین، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و کانون «پژوهشگران» ...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی