اسفندیار قره‌باغی، محمد گلریز، محمد میرزمانی، هوشنگ جاوید و محمدصادق کوشکی آثار موسیقیایی جشنواره را داوری می‌کنند

معرفی داوران بخش موسیقی و سرود جشنواره موسیقی و ترانه ضداستکباری طبس
موسیقی ما - داوران بخش موسیقی جشنواره موسیقی و ترانه ضداستکباری طبس معرفی شدند.  اسفندیار قره‌باغی، محمد گلریز، محمد میرزمانی، هوشنگ جاوید و محمدصادق کوشکی داوری به عنوان داوران بخش موسیقی جشنواره موسیقی و ترانه ضداستکباری طبس معرفی شدند. به گزارش موسیقی ما،  دبیرخانه دومین جشنواره موسیقی و ترانه ضداستکباری طبس اسامی داوران بخش موسیقی این جشنواره را اعلام کرد. موسیقی‌های رسیده به این جشنواره توسط...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی