محمد شعبانی

محمد شعبانی

مدرس پرکاشن ( کونگا ، کاخن ، جیمبی ، بانگو ، تیمبائو )

محمد شعبانی محمد شعبانی محمد شعبانی
روز های حضور

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

پیشینه هنری


در ویدیو زیر با استاد محمد شعبانی بیشتر آشنا شوید.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی