نی

نی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ساز نی چیست

سازی است متشکل از یک لوله استوانه ای از جنس «نی»، که سراسر طول آن از هفت «بند» و شش «گره» تشکیل شده است (به این دلیل این ساز را «نی هسفت بند» نیز می گویند).
«نی» به قطرهای متفاوت (از ۱/۵ تا ۳ سانتی متر) و طول های مختلف (حدود ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر) ساخته شده، در تمام آنها، روی لوله، کمی در قسمت پائین ۵ سوراخ در طرف جلو و یک سوراخ در قسمت عقب قرار گرفته، و در یک یا دو انتهای «نی» روکشی برنجی باطولی کوتاه لوله نئی را پوشانده است، و لبه لوله در قسمت دهانی آنقدر تیز است که می تواند لای دندان ها قرار گیرد.

ساز نی چگونه تولید صدا می کند

نی از انواع سازهای بی زبانه است. هوا توسط نفس نوازنده از انتهای بالائی به درون فرستاده شده و قسمت اعظم آن از نزدیکترین سوراخ باز خارج می شود. بنابراین بازو بسته شدن سوراخ ها به توسط انگشتان هر دو دست نوازنده، طول هوای مرتعش و طول موج ارتعاش را زیاد و کم کرده و در نتیجه صوت زیر و بم می شود.

کوک کردن ساز نی

ساز را نمی توان «کوک» کرد، یعنی کوک آن را - چنان که در سازهای زهی، با پیچاندن گوشی ها میسر است، تغییر داد. بدین نسبت نمی توان آن را با ساز دیگر منطبق کرد و از این رو معمولأدر نقش تکنواز ظاهر می شود. گاه - اگرچه بسیار به ندرت - که بخواهند از صوت نی در همنوازی ارکستر استفاده کنند، ناگزیر نوازنده ساز تعدادی نی را با کوک ها (میدان صدای مختلف فراهم کرده و در دسترس خود می گذارد تا در طی همنوازی یا همراهی صدای خواننده به تناسب موقع از یکی از نیها استفاده کند. وسعت صدای نی حدود دواکتاو و نیم است، ولی میدان صدا (یا کوک) در سازهای مختلف تفاوت می کند.

اجرای اصوات در اکتاوهای بالاتر، به وسیله فشار هوا عملی است، به عبارت دیگر با دو برابر کردن فشار صداهای حاصله یک اکتاو زیر می شود و باید دانست که هر نی فاقد یکی دو صدا است (که در نمونه بالا به آن اشاره شد).نیاز دسته سازهای محلی است و تقریباً در تمام نقاط ایران معمول است. نوازندگان محلی با ابتکاری سنتی، تا اندازهای از قطع شدن صدای ساز، هنگام تازه کردن نفس جلوگیری میکنند. توضیح آنکه در حین نواختن هوا را از بینی به ریه و نیز به «لپ»ها داخل کرده، ذخیره می کنند و این هوا را به تدریج به درون لوله می فرستند.
نی همیشه سازی شهری بوده است. آشنایی با نی- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی