نقاره

نقاره

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

نقاره چیست

این ساز به انواع و اندازه های مختلف در نقاط کشور وجود دارد: نقاره شمال - از دو کاسه سفالین (یکی کمی کوچکتر از دیگری) تشکیل شده است. این ساز را معمولاً با دو چوب و گاه با دست می نوازند و قطر دهانه کوچک ۱۶ و بزرگ ۲۲ سانتی متر است. نقاره کردستان - تقریباً به شکل بالا ولی بزرگتر است که آن را گاه به اسب می بندند و نوازنده سوار اسب آن را با دست می نوازد. نقاره فارس - مانند دو تای قبلی جفتی است ولی بزرگتر از آنها و اختلاف زیادتری در اندازه های هریک نسبت به دیگری (قطر دهانه شان ۲۳، ۳۷ سانتی متر است). شکل آنها نیز «خمرهای» فشرده است. نقاره فارس برای ساختن نقاره های جدید، زمینه و مدل قرار گرفته است. آشنایی با نقاره- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی