قانون

قانون

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ساز قانون چیست

قانون سازی به شکل ذوزنقه قائم الزاویه است. بلندترین ضلع (کمی بیشتر از یک متر)، نزدیک به نوازنده و کوتاه ترین آن، موازی با ضلع قبلی، دور از او قرار می گیرد. ضلع سمت راست (به طول تقریبی ۴۰ سانتی متر) قائم به هر دو ضلع موازی پیش گفته است و ضلع سمت چپ، اضلاع موازی را به طور مورب قطع می کند. سمت راست ساز حفرهای به شکل مربع مستطیل به ابعاد تقریبی ۱۵×۴۰ سانتیمتر قرار گرفته و روی آن را پوستی یک یا چند تکه ای کشیده اند و خرکی نسبتاً کم ارتفاع ولی دراز، با چند پایه در نقاط برابر طی طول پوست، روی آن تکیه کرده است.

صدای ساز قانون

تعداد اصوات قانون ۲۶ است و هر صوت توسط سه سیم همکوک حاصل می شود. سیم ها در کنار راست ساز تثبیت شده، پس از عبور از روی خرک و طی طول ساز. هر سه سیم از میان دستگاه مخصوصی که جهت کوک موقت، (یازیر و بم کردن صوت سیم ها تا حد یک پرده و نیم)، تعبیه شده، عبور می کند و هرسیم به گوشی مخصوص کوک اصلی می رسد، به کمک دستگاه مخصوص کوک موقت، که در قانون های مصری تغییر کوک بسیار سریع و راحت انجام می گیرد، میتوان تمام صداهای کروماتیک مخصوص موسیقی شرق (و موسیقی ایرانی) را از ساز حاصل کرد. مضراب ساز عبارتست از «انگشتانه» ای که به انگشتان اشاره هر دو دست می کنند. تیغه ای از جنس شاخ، مانند ناخن به انگشتانه ها الصاق شده که نوازنده قانون به وسیله آن به سیم ها ی ساز زخمه می زند. آشنایی با قانون- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی