عود

عود

اساتید امیرفرهنگ اسکندری

ساز عود چیست؟

شکل ظاهری عود: شکم این ساز بسیار بزرگ و گلابی شکل، و دسته آن بسیار کوتاه است، به طوری که قسمت اعظم طول سیم ها در امتداد شکم قرار گرفته است. سطح رویه شکم ازجنس چوب است که بر ان پنجره هائی مشبک ایجاد شده است. عود فاقد «دستان» و خرک ساز کوتاه و تا اندازهای کشیده است.
عود دارای ده سیم یا پنج سیم جفتی است. سیم های جفت با هم همصدا کوک می شوند، و بدیهی است که هریک از سیم های دهگانه، یک گوشی مخصوص به خود دارد؛ گوشی ها در دو طرف جعبه گوشی (سرساز) قرارگرفته اند عود بم ترین ساز بین سازهای زهی است؛ نت نویسی آن با کلید سل است که صدای آن عملاً یک «اکتاو» بم تر از نت نوشته شده حاصل می شود. سیم بم (سل پائین) معمولا نقش «واخوان» دارد و گاه این سیم جفت نیست.
مضراب عود از پر مرغ (یا پر طاووس) تهیه شده است و گاه نیز نوازنده، با مضراب دیگری ساز را می نوازد.عود، چنان که گفته شده، از اخلاف سازی قدیمی به نام «بربط» است؛ از سوی دیگر، ممکن است با نام عربی خود (العود) به اروپا راه یافته و در آنجا نام «لوت» گرفته باشد. (شباهت کلمه «العود در تلفظ عربی، یعنی تخفیف همزه اول - تقریباً لعود» و تشدید «د» آخر به صورت «ت» را با نام اسپانیائی این ساز، یعنی «Laud» می توان احساس کرد.) عود، سازی شهری است.
ساز عود چیست

تفاوت عود و بربط

بربط ساختاری یکسان با عود دارد و فقط اندکی ظریف‌تر ساخته شده و شکم آن اندکی کوچک‌تر است. بسیاری معتقدند که این ساز در ایران بخاطر هنر هنرمندان داخلی به‌شکل ظریف‌تر ساخته می‌شده و عود عربی دارای بدنه‌ی درشت‌تری است. بسیاری از افراد این دو ساز را یکی می‌دانند و برخی نیز این دو را به‌کل متفاوت از هم به‌حساب می‌آورند.

آموزش عود در آموزشگاه موسیقی آرنیک

- در آموزشگاه موسیقی آرنیک کلاس عود روز شنبه توسط استاد امیرفرهنگ اسکندری برگزار می شود.
- برای آموزش عود استاد اسکندری از کتاب های استاد منصور نریمان و متدهای ابداعی خودشان استفاده می کنند.
- علاقمندان می توانند برای رزور کلاس عود با آموزشگاه موسیقی ما تماس بگیرند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی