سنتور

سنتور

استاد فرشید خلیلی فر

اجزای سنتور

اجزای سنتور از جعبه ای ذوزنقه ای شکل تشکیل شده که اضلاع آن عبارتند از: بلندترین ضلع، نزدیک به نوازنده؛ کوتاه ترین ضلع و موازی با ضلع قبلی و دور از نوازنده؛ و دو ضلع جانبی با طول برابر، دو ضلع قبلی را به طور مورب قطع می کند. ارتفاع سطوح جانبی ۸ تا ۱۰ سانتی متر است. جعبه سنتور مجوف است و تمام سطوح جعبه چوبی است.
بر روی سطح فوقانی دو ردیف خرک چوبی قرار دارد، ردیف راست نزدیک تر به کناره راست ساز است و ردیف چپ کمی بیشتر با کناره چپ فاصله دارد (فاصله بین هر خرک ردیف چپ تا کناره چپ را «پشت خرک» می نامند). از روی هر خرک چهار رشته سیم همکوک عبور می کند، ولی هر سیم به گوشی معینی پیچیده می شود. گوشی ها در سطح جانبی راست کار گذاشته شده اند. از دیگر اجزای سنتور سیم ها هستند. سیم های سنتور به دو دسته «سفید» (زیر) و «زرد» (بم) تقسیم می شوند. دسته سیم های سفید بر روی خرک های ردیف چپ، و سیم های زرد بر روی خرکهای ردیف راست به تناوب قرار گرفته اند طول قسمت جلوی خرک در سیم های سفید، دو برابر طول آن در قسمت پشت خرک است و می توان در پشت خرک نیز از سیم های سفید استفاده کرد (صدای آن به نسبت عکس طول، یک اکتاو نسبت به صدای قسمت جلوی خرک بالاتر است). همچنین هر سیم زرد یک اکتاو بم تر از سیم سفید بلافاصله بعد از آن صدا می دهد.


- صدای سنتور

وسعت صدای سنتور ۹ خرک، کمی بیشتر از سه اکتاو است، اما این ساز فاقد تمام فواصل کروماتیک مخصوص موسیقی ایران است و نوازنده مجبور است در اجرای دستگاه دیگر، کوک ساز را تغییر دهد (یا در پارهای موارد، محل خرک ها را جلو و عقب ببرد - که این عمل به نوبه خود نسبت طولی قسمت پشت و جلوی خرک را در سیم های سفید به هم می زند، در نتیجه این دو قسمت نسبت به هم فاصله اکتاو را از دست می دهند)، سنتور اساساً سازی است که قابلیت تکنوازی و همنوازی هر دو را دارا می باشد. اجزای سنتور

آموزش سنتور

- در آموزشگاه موسیقی آرنیک کلاس سنتور روز چهارشنبه، توسط استاد فرشید خلیلی فر تدریس می شود.
برای آموزش سنتور استاد خلیلی فر از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار، دستور سنتور فرامرز پایور و متد استاد اردوان کامکار استفاده می کنند.
علاقمندان به یادگیری سنتور می توانند برای رزرو کلاس سنتور با آموزشگاه موسیقی آرنیک تماس بگیرند.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی