تنبور

تنبور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

تنبور چیست

تنبور دارای شکمی گلابی و دسته ای دراز است که بر روی آن از ۱۰ تا ۱۵ پرده بسته می شود رویه جلویی شکم چوبی است. دسته این ساز، مانند سه تار، به سر ساز متصل است و سر آن در حقیقت، ادامه دسته است که بر روی سطوح جلویی و جانبی آن، هریک دو گوشی کار گذارده شده که سیم ها به دور آنها پیچیده می شوند.

سیم های ساز تنبور

سیم های تنبور چهار عدد و معمولاً به فاصله های مختلف کوک می شده است. این ساز معمولاً بدون مضراب، و با انگشت، نواخته می شود. چنانکه در تاریخ موسیقی ایرانی نوشته شده در قدیم سازی به نام تنبور وجود داشته و از آن انواع مختلفی ذکر کرده اند. مثلاً گفته شده که فارابی تئوری دان مشهور موسیقی ایران، تنبور بغدادی و تنبور خراسان را دسته بندی کرده است. این ساز از دسته سازهای شهری است. آشنایی با تنبور- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی