تنبک زورخانه

تنبک زورخانه

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

تنبک زورخانه چیست

شکل ظاهری تنبک زورخانه ای یا همان ضرب زورخانه با تمبک معمولی کمی اختلاف دارد، قسمت بالایی آن به شکل جام (کاسه) و قسمت دنباله (در پایین) مخروطی تر از تمبک معمولی است.
علاوه بر این تمبک زورخانه را از گل پخته می سازند. صدای آن نیز بم تر و قوی تر از تمبک معمولی است. بلندی ساز ۴۵ و قطر دهانه پوستی ۴۸ سانتی متر است.
این ساز ابزار دست مرشد است و هرگونه ترکی که در بدنه آن ایجاد شود صدای ضرب را خراب می کند.
آشنایی با تنبک زورخانه- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی