بالابان (نرمه نای)

بالابان (نرمه نای)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

بالابان چیست

ساز بالابان بادی‌ چوبى‌ دو زبانه‌ به‌ شكل‌ استوانه‌ و از خانواده نی‌ و سرنا می باشد. این ساز از یک لوله استوانه ای چوبی و یک قسمت سر مرکب از قمیشی دوزبانه ای تشکیل شده است. در روی لوله هفت سوراخ در جلو و یک سوراخ در عقب تعبیه شده است.
میدان صدای ساز، به اضافه تعداد کمی از فواصل کروماتیک مخصوص موسیقی محلی، حدود دو اکتاو است. طول ساز بدون زبانه ۳۲ و در مجموع ۴۰ سانتیمتر است.
بالابان سازی محلی و متعلق به نواحی شمال غربی ایران است (بالابان به نظر می رسد که کلمه ای به زبان آذربایجانی باشد.) فارسی آن را «نرمه نای» گفته اند. آشنایی با ساز بالالان- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی