ملودیکا

ملودیکا

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ساز ملودیکا چیست

ملودیکا عبارت است از یک جعبه دراز که روی آن یکسری شستی (دو تا دو و نیم اکتاو) قرار گرفته، مانند شستی های پیانو و در داخل آن در مقابل هر شستی یک زبانه قرار دارد، عرض جعبه برابر طول شستی ها ست.
در برخی انواع ساز، در انتهای بالائی جعبه قسمت دهانی قرار گرفته که نوازنده در آن می دمد و در بعضی دیگر، از این انتها، لوله ای خارج شده و سر آن در دهان نوازنده قرار می گیرد.

صدای ملودیکا

وسعت صدای ساز بستگی به تعداد شستی ها دارد. ساختمان زبانه های آن شبیه به زبانه های آکوردئون استآشنایی با ملودیکا- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی