طبل کوچک

طبل کوچک

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

طبل کوچک چیست

در ظاهر مانند طبل بزرگی است که به اندازه های کوچکتر (قطر دایره ۴۵ و بلندی استوانه حدود ۲۰ سانتی متر) ساخته شده است. برای اجرا، آن را افقی یا کمی مورب روی پایه قرار داده بر یک سطح آن می کوبند (در ارکستر نظامی نوازنده مجبور است راه برود و ساز را از این رو، کم و بیش افقی به بدن خود می آویزد).
در سطح زیرین ساز دو رشته از جنس روده یا فنر مارپیچی در طول قطر پوست به اطراف محکم شده و در لحظه کوبیدن به ساز آنها نیز مرتعش شده صدای نسبتا خشکی به درون می دهند.
طبل کوچک با دو میله چوبی (بدون نمد) نواخته می شود، طرز اجرا طوری است که نوازنده به سهولت می تواند «ترمولو» (ریز) بنوازد و حتی این اجرا را قوی و ضعیف کند. در این ساز ارتفاع صدا معین نیست.آشنایی با طبل کوچک- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی