طبل بزرگ

طبل بزرگ

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

طبل بزرگ چیست

این ساز مانند دهل از نواری فلزی یا چوبی و به عرض تقریباً ۴۰ و به قطر دایره ۷۰ سانتیمتر تشکیل شده که از انحنا دادن نوار، شکل ظاهری ساز به صورت استوانه ای، با بلندی کم درآمده است. بر دو سطح دایرهای استوانه پوست کشیده شده و معمولاً با یک چوب که سر آن را نمدی بزرگتر از نمد چوب تیمپانی کشیده اند، بر یک سطح ساز می کوبند.

کاربرد طبل بزرگ

در ارکسترهای کوچک، مانند ارکستر جاز و غیره، طبل بزرگ به وسیله مکانیسمی که زیر پای نوازنده قرار می گیرد، به وسیله فشار پا روی پدال، کوبیده می شود. در این ارکستر طبل بزرگ، به عنوان عضو اصلی سازهای ضربی بر روی سطح جداری خود روی زمین قرار می گیرد و سازهای دیگر در چپ و راست آن، یا روی آن جا داده می شوند.
این ساز فقط یک صوت، با ارتفاع نامعین حاصل می کند. در مواقعی که به اجرای «ترمولو» (ریز) نیاز باشد، دو چوب را متوالیاً و سریع بر آن می کوبند. آشنایی با طبل بزرگ- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی