هورن

هورن

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ساز تنبور

این ساز از نظر رنگ و کیفیت صدا شبیه ترین ساز به سازهای بادی اولیه است. امروزه دگمه و دریچه (و لوله اضافی) به آن افزوده شده اند. کرهای کوچکتر دارای سه و کرهای بزرگتر چهار دریچه ای هستند. قسمت دهانی آن قیفی شکل و گودتر از دهانی ترومپت است. انتهای لوله دراز و خمیده آن به ناقوسی خیلی باز ختم می شود.

صدای تنبور

میدان صدای آن درست یک اکتاو بم تر از ترومپت است. کر از دسته سازهای انتقالی است: نت آن با کلید «فا» و هم با کلید «سل» نوشته می شود، با کلید «فا» نت های نوشته شده یک فاصله چهارم بالاتر و نت های نوشته شده با کلید «سل» یک فاصله پنجم پائین تر صدا می دهد.
کیفیت صدا در کر بسیار نرمتر و پرتر از صدای ترومپت است. آشنایی با ساز هورن- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی