توبا

توبا

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ساز توبا

این ساز مابین سازهای بادی برنجی، گاه نامی کلی است برای سازهای خیلی بم (بم تر از ترومبون).
لوله آن، طی طول زیاد ساز، به تدریج گشاده تر می شود (لوله مخروطی). قسمت «دهانی» آن نسبت به سازهای بادی دیگر، کمی بزرگتر و با عمق نسبتهٔ کمتر از ساز بم تر از آن است. این قسمت به لوله، که در ابتدا بسیار باریک است وصل می شود در انتهای لوله قطر آن بسیار زیاد است.
توبا از لحاظ ظاهر، در شکل چهارگوش و تخم مرغی هر دو ساخته شده است. توبا، معمولاً چهار دگمه و دریچه دارد. دگمه چهارم سبب درستی و زیبائی صداهای بسیار بم (و راحتی اجرای آنها) می شود.ساز توبا- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی