ترومبون

ترومبون

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ترومبون

ترومبون سازی است مانند ترومپت متشکل از لوله ای خمیده که قسمت بیشتر آن استوانه ای است و در انتها به ناقوسی نه خیلی گشاد ختم می شود و «دهانی»ای که فنجانی شکل است.
اختلاف آن با ترومپت در مکانیسم به کار گرفته شدن «لوله اضافی» است که این نتیجه معمولاً نه به وسیله دگمه و دریچه، بلکه به وسیله لغزاندن یک قسمت از لوله در داخل قسمت دیگر آن تأمین می شود.
هرچه لوله در مجموع درازتر شود، اصوات حاصل به وضعیت اول (کوتاهترین وضعیت) نتهای زیر متناسب با فشار لب نوازنده به صدا در می آیند.آشنایی با ترومبون- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی