ترومپت

ترومپت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ترومپت

لوله ترومپت در قسمت اعظم طول خود استوانه ای و به طور نامحسوس مخروطی است و در انتها به دهانه ای ناقوس شکل ختم می شود.
ترومپت دارای سه دگمه متصل به سه دریچه است، فشار بر دگمه اول، دریچه مربوطه را باز کرده و طول لوله را در مجموع آنقدر زیاد می کند که صدای حاصل یک پرده بم شود، دگمه دوم هرگاه به پائین فشار داده شود، صوت حاصل نیم پرده و دگمه سوم، یک پرده و نیم پائین می آید.
ترومپت از سازهائی است که صدائی بلند، نافذ و زیبا دارد. صدای دو ترومپت برابر است با ۲۰ تا ۳۰ ویولن در ارکستر. ترومپت از این نظر بیشتر در همنواز استفاده می شود. قسمت دهانی ترومپت فنجانی شکل و کم عمق است و انتهای ساز به ناقوسی نه چندان بزرگ ختم می شود. ترومپت از سازهای انتقالی است. آشنایی با ترومپت- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی