ساکسوفون

ساکسوفون

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ساکسوفون

این ساز از دسته سازهای یک زبانه ای، و با آنکه از جنس فلز ساخته شده از سازهای خانواده «کلارینت» است. شمای ظاهری آن، مانند کلارینت باس، به شکل لوله مخروطی شکلی است که دو بار انحناء یافته است. انتهای پائین ساز، رو به بالا خم شد و دهانه انتهائی مانند شیپور گشاد شده است.ساکسوفون از نظر عوامل ساختمانی، ترکیبی است از کلارینت و ابوا، (شباهت آن به خانواده ابوا از شکل مخروطی لوله ناشی شده است). جنس اصلی ساز برنز است و غالباً بر روی آن ورقه ای از نقره کشیده شده است.
ساکسوفون به اندازه ها و کوک های مختلف ساخته شده است، امروزه شش نوع ساکسوفون، هریک با کوک دیگر مورد استفاده است که حدود و وسعت همه شان یکی است. آشنایی با ساکسوفون (ساکسیفون)- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی