فاگوت

فاگوت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

فاگوت

فاگوت سازی است دو زبانه ای - و در این دسته از سازها، ساز بم شمرده می شود،
طول لوله آن در مجموع کمی کمتر از ۳ متر است که دو پنجم آن، به خاطر راحتی اجرا و به دست گرفتن ساز بر روی خود خم شده و در کنار یا عقب لوله درازتر قرار گرفته است. زبانه ها به وسیله لوله نازکی به لوله اصلی ساز وصل شده اند. لوله اصلی ساز به طور نامحسوسی مخروطی شکل است.
در نت نویسی این ساز از سه کلید استفاده می شود: کلید «فا» ( خط چهارم)؛ کلید «دو» خط چهارم و کلید «سل». آشنایی با ساز فاگوت- آموزشگاه موسیقی آرنیکساز فاگوت- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی