ابوا

ابوا

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ساز ابوا

ساز ابوا از دسته سازهای دو زبانه ای، متشکل از لوله ای مستقیم و کمی مخروطی است.
طول آن حدود ۶۰ سانتیمتر و انتهای تحتانی آن، ناقوسی شکل و کمی گشادتر از لوله اصلی است. به این ترتیب ابوا از سه قسمت دهانی، تنه و انتهای ناقوس متشکل است که می توانند از یکدیگر جدا شوند، در قسمت دهانی، دوزبانه، از جنس نی «طوری به هم بسته شده اند که انتهای بالائی آنها کمی آزاد است و ارتعاش شان سبب ایجاد صوت می شود. هنگام اجرا زبانه ها درون دهان قرار می گیرد (زبانه ها در تولید صوت باید کمی مرطوب باشند). تنه از یک لوله، و روی آن تعدادی کافی کلید تشکیل شده و به قسمت شیپوری (یا ناقوسی) وصل می شود.
(از انواع ساز ابوا، سازی است به نام «ابواد، آمور» که یک فاصله سوم کوچک بم تر از «ابوا»ی معمولی صدا می دهد، و به همین دلیل از دسته سازهای «انتقالی» است. آشنایی با ابوا
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی