قره نی (کلارینت)

قره نی (کلارینت)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید.

ساز کلارینت

کلارینت یا قره نی سازی انتقالی است و باید گفت انواع مختلفی از این ساز ساخته شده که هریک با فاصله ای دیگر، انتقالی هست. ما در اینجا از قرهن ی «سی بمل» که رایج ترین نوع قره نی است گفتگو می کنیم.قره نی از دسته سازهای «یک زبانه ای» است و متشکل است از یک لوله استوانه ای که انتهای تحتانی آن کمی مخروطی شده است. در انتهای بالایی ساز، تکیه گاهی مانند منقار، از جنس چوب، کائوچو یا پلاستیک تعبیه شده، که یک سوی آن تقریباً صاف و سوی دیگر سطحی منحنی است و در سوی صاف آن تیغه ای نئی بر «منقار» تکیه کرده است (زبانه). این قسمت را مجموعاً «دهانی» می نامند که در موقع نواختن کاملاً در دهان (و احیاناً مابین دندان ها) قرار می گیرد. علاوه بردهانی، قسمت های دیگر نیز در این ساز به نظر می رسند که همگی می توانند از هم جدا شوند.
تعداد کلیدها و سوراخ های کلارینت، بسیار بیشتر از کلیدها و سوراخ های فلوت و به همین دلیل انگشت گذاری این ساز مشکل تر از فلوت است. آشنای با کلارینت
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی