فلوت کوچک (پیکولو)

فلوت کوچک (پیکولو)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

پیکولو

این ساز را «پیکولو» یا «فلوتو پیکولو» نیز می نامند. لوله ای است به طول تقریبی ۳۰ سانتی متر، تعدادی سوراخ، و درنوع جدید آن تعداد زیادتری «کلید» (هر کلید متشکل از یک یا دو اهرم، میله، فنر، سوراخ گیر و غیره). وسعت این ساز حدود سه اکتاو با تمام فواصل کروماتیک معتدل است.
(صدای فلوت یک اکتاو زیرتر از نت نوشته شده حاصل می شود). آشنایی با فلوت پیکولو- آموزشگاه موسیقی آرنیک

این ساز را معمولاً جزو سازهای «انتقالی» نمی شمارند، اگرچه عملاً صدای آن یک اکتاو زیرتر شنیده می شود. از این ساز دو نوع «انتقالی» نیز ساخته شده، که اولی (به نام فلوت «ر بمل») نیم پرده و دیگری (فلوت «می بمل») یک پرده و نیم زیرتر از فلوت کوچک معمولی صدا می دهد. فلوت کوچک از دسته سازهای «بی زبانه» است.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی