کنترباس

کنترباس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

کنترباس

این ساز بزرگترین و بم ترین عضو گروه سازهای آرشه ای است. شکل ظاهر آن کمی با سه ساز قبلی (ویولن، ویولا، ویولن سل) تفاوت دارد، توضیح آن که در قسمت بالای بدنه، جدار خارجی مانند سه ساز دیگر گرد نیست، بلکه با انحنائی عکس انحنای آنها، کم و بیش در جهت مماس شدن با دسته پیش می رود. سطح ساز در عقب نیز - بر خلاف سه ساز دیگر - گرده ماهی نبوده، بلکه صاف است. اختلاف دیگر این ساز در آن است که امروزه سیم های کنترباس به فاصله چهارم کوک می شود.
نکته دیگر این است که در این ساز اصوات عملاً یک اکتاو بم تر از نتی که برای آن می نویسند صدا می دهد.
دو سیم (۴ و ۵) در این نو کنترباس، به فاصله سوم کوک می شود. برخی دیگر در این ساز، چهار سیمه با همان کوک یاد شده در بالا است، ولی سیم بم (می) به یاری دستگاهی مکانیکی که در ساز تعبیه شده، میتواند تا فاصله سوم بزرگ (نت «دو)) بم تر شود و دوباره به کمک همان دستگاه نت «می» را بشنو اند.
در قرن نوزدهم و کمی قبل از آن، کنترباس ها دارای سه سیم بوده اند. آشنایی با ساز کنتراباس- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی