ویولنسل

ویولنسل

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید.

ویولنسل

ویولنسل چنان بزرگتر از دو ساز آرشه ای قبلی است که نوازنده مجبور است آن را برای اجرا بر روی زمین، مابین پاهای خود تکیه دهد، در حالیکه خود، روی صندلی می نشیند. از این جهت در انتهای تحتانی ویولنسل، میله ای آهنی نصب شده (که در غیر هنگام اجرا آن را باز می کنند، یا می پیچند و به داخل جعبه سر می دهند،) و نوک آن روی زمین قرار دارد. نت این ساز را در اصوات بم با کلید «فا»، در اصوات وسط با کلید «دو» (ی خط چهارم) و در اصوات زیر با کلید «سل» می نویسند.آشنایی با ساز ویولنسل- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی