ویولن آلتو (ویولا)

ویولن آلتو (ویولا)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

ویولا

ویولا از نظر ساختمانی و طرز گرفتن عیناً شبیه به ویولن، و فقط حدود چند سانتیمتر از آن بزرگتر است. تفاوت دیگر این ساز با ویولن در کوک و وسعت آن است.
فواصل سیمها در این ساز نیز، مانند ویولن، پنجم است و باید دانست که نت این ساز را با کلید «دو» ی روی خط سوم می نویسند. نقش تکنواز در این ساز کمی کمتر از این نقش در ویولن است؛ در عوض ویولن آلتو یکی از اعضای مهم همنوازهای کوچک، و همنواز بزرگ (سنفونیک و نظایر آن) است.
آشنایی با ساز ویولا- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی